حسین (ع)

2ام آذر, 1393

*شعر زیبا درباره امامحسین (ع)*

سرش به نیزه به گل های چیده می ماند

به فجر از افق خون دمیده می ماند

یا حسین

یگانه بانوی پرچم به دوش عاشورا

به نخل سبز ز ماتم تکیده می ماند
میان خیمه ی آتش گرفته، طفل دلم
به آهویی که ز مردم رمیده می ماند
شب است گوش یتیمان ز ضربت سیلی
به لاله های ز حنجر دریده می ماند
رقیه طفل سه ساله که حوری حرم است
به آن که رنج نود ساله دیده می ماند

امام صادق حق پشت ناقه ی عریان
به زیر یوغ چو ماه خمیده می ماند
شوم فدای شهیدی که در کنار فرات
به آفتاب به خون آرمیده می ماند

هلال یک شبه ی من، ز چیست خونینی؟
نگاه تو به دل داغ دیده می ماند

حکایت احد و اشک چشم خونینش
به اختران ز گردون چکیده می ماند 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

 
مهمان امام